Försäkringar

Här hittar ni information om försäkringar online.
Det kan vara bra att ta reda på så mycket information som möjligt innan man tecknar en försäkring, och här hittar ni sådan information som kan vara vettig att veta.

Om försäkringar

Att teckna olika försäkringar har många fördelar. Försäkringar ger dig stora möjligheter att försäkra dig mot olyckor och skador. Både på dig själv, på någon annan person eller på någons egendom. Det finns en uppsjö med olika försäkringar. Man försäkrar sig helt enkelt inom de områden där man anser att det finns en risk att man kan ta skada. Det kan gälla i princip vad som helst, sitt liv och hälsa eller sin privatekonomi.

Olycksförsäkring

Man talar alltid om två parter när man ska teckna en försäkring. Dels är det försäkringsbolaget som är en så kallad försäkringsgivare och sedan är det föräkringstagaren som är den person som är i behov av ett särskilt skydd. Man talar även om två sorters huvudkategorier när det gäller försäkringar. Den ena är sakförsäkringar som skyddar dig om du till exempel skulle bli bestulen, om din egendom brinner ner eller om det uppstår någon annan skada i hemmet. Exempel på sakförsäkringar är de försäkringar du tecknar för din bil eller om du har dyra apparater i ditt hem så som TV, stereo, instrumet. En annan sakförsäkring man tecknar är hemförsäkringen som skyddar allt i ditt hem.
Den andra sortens försäkring är så kallade livförsäkringar. Bland dessa försäkringar hittar man bland annat pensionsförsäkringar och sjukförsäkringar.

En försäkring som olycksfallsförsäkring går också det som kallas sakförsäkringar. Det är dock endast i Sverige som det gäller. Det finns även i Sverige fler underkategorier bland livförsäkringar. Man brukar i första hand prata om det skydd som varje svensk medborgare har av staten. Detta skydd finansieras av skattemeder och ger dig som svenska medborgare bland annat rätt att få subventionerad sjukvård.

Dessutom finns det olika försäkringar som arbetsgivare bör teckna. Det gäller bland annat en speciell sjukförsäkring som gör att du har rätt till ersättning om du är oförmögen att arbeta. Dessutom bör man ha en avtalspension samt en privat sjukförsäkring. Att rekommendera är även att man pensionssparar.