Ålderspension

Ålderspension är den pension som börjar tidigast vid 63 år eller senast vid 68 år. Vill man kan man både tidigarelägga eller uppskjuta pensionen. Det som händer då är att pensionsbeloppet antingen sänks eller höjs beroende på vad man väljer att göra.

När man har uppnått 63 års ålder har man rätt till ålderspension förutsatt att man ansöker om detta efter att anställningsförhållandet har upphört. Att fortsätta arbeta efter ålderspension är fullt möjligt, men då tjänar man in pension för det nya arbetet.

En ålderspension är uppbyggd av den pension som man har tjänat in under sitt arbetsliv. Pensionen beräknas på årsinkomsten varje år enligt en procent som beror på hur gammal den försäkrade är. Det går även bra att skjuta upp sin ålderspension och då höjs pensionen med 0.4 procent för varje månad man skjuter upp den.