Barnförsäkring

Det är väldigt viktigt att försäkra sitt barn så fort som möjligt för att barnet inte skall nekas försäkring eller få inskränkningar i villkoren. Vilken försäkring spelar egentligen inte så stor roll huvudsaken är att det finns en försäkring.

En bra barnförsäkring bör innehåll både olycksfallsskydd och sjukdomsskydd. De flesta barn får som får bestående med senare i livet får det oftast genom sjukdomar och inte genom olyckor. Det räcker inte att man tänker på att barnen är försäkrade inom barnomsorgen och skolan. Dessa försäkringar täcker endast olycksfall. Många av dessa försäkringar gäller dessutom bara på skoltid och inte på fritiden. Ta reda på vad just din kommun har för regler vad gäller skolomsorgsföräkringar.

En barnförsäkring kan tecknas både individuellt och som gruppförsäkring. Har föräldrarna en gruppförsäkring via sitt fackförbund eller arbetsgivare har de även möjlighet att försäkra barnen där också. De flesta bernförsäkringar har begränsningar för medfödda sjukdomar hos barnen. Det vill säga, föräldrarna får ingen ersättning om barnet har en medfödd sjukdom. För att undvika detta finns det en tilläggsförsäkring man kan teckna som ger ett visst skydd för dessa sjukdomar. Denna måste dock tecknas innan barnet är sex månader gammalt.

Det viktigaste en försäkring bör innehålla är invaliditetsersättning vid både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Det innebär att om en skada leder till både medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ett ganska högt belopp ut.
Vårdkostnadsersättning är en annan del i försäkringen som absolut bör vara med. Den skall täcka vård- och tillsynskostnader vid långvarig sjukdom tills barnet har fyllt 16, 18 eller 19 år beroende på vilket bolag man väljer. Hör runt med olika bolag innan du bestämmer dig för det som passar dig och ditt barn allra bäst.