Båtförsäkring

När man ska teckna försäkring för sin båt gäller det att få med alla aspekter. Det inte riktigt som med bil där det bara finns två olika att välja mellan och sen har man alla skydd man behöver. Nej, båtförsäkringar har många fler skadehändelser man kan försäkra sig för.

Det finns en ansvarsförsäkring som ersätter sak- och personskador som du eventuellt vållar med båten. Det finns försäkringar för stöld och skadegörelse och för brand, blixt och explosion. En sådan försäkring gäller däremot inte om det exploderar i motorn och avgassystemet.
Det finns en uppläggnings och transprotsskadeförsäkring som ersätter skador som kan uppkomma vid sjö- och torrsättning av båten, eller vid av- och påriggning eller vid lyft och under upplägningstid och när man transporterar båten på land.
Det finns ett rättsskydd som ersätter advokat- och rättegångskostnader under vissa tvister samt en försäkring som ersätter viss sjöskada. Det kan tillexempel vara när man går på grund, kolliderar med en annan båt, båten strandas eller rent av kantrar. Dessutom kan man få ersättning om det helt plötsligt börjar läcka in vatten genom skrovet, eller om anslutna rörledningar eller slangar går sönder.

Vilken försäkring ska man välja?

Som man kan förstå av det här är det inte helt lätt att veta vilken försäkring man skall välja och vad som skall ingå i den. Det allra lättaste är att be olika försäkringsbolag skicka både offerter och broschyrer om just sina försäkringar så att man sedan i lugn och ro kan sitta ner och läsa igenom alla och till slut bestämma sig för den försäkringen som täcker ens egna behov allra bäst.

Dessa försäkringar ovan gäller vid privat bruk av sin egen båt. Har man planer på att hyra ut båten via ett båtuthyrningsföretag är det andra försäkringar som gäller. För att ta del av dessa försäkringar rekommenderas det att höra efter hos sitt försäkringsbolag samt hos båtuthyrningsföretaget för att få det bästa skyddet mot eventuella skador.