Bilförsäkring

I samma stund som du skriver på ett köpeavtal för en bil och får dina nycklar i handen är det i Sverige lag på att man måste ha en trafikförsäkring. Skulle du själv, eller dina passagerare eller någon utomstående skadas ger din trafikförsäkring dig ersättning. Den ersätter dig även pm du skulle köra på eller skada någons egendom. Dock ersätter den inte några skador på din bil eller på någon egendom i bilen. För att bli ersatt för sådana skador krävs det att du har en halvförsäkring.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ersätter dig om något som tillhör bilen eller om något som är påmonterat på bilen skulle gå sönder. Till exempel en cd-spelare eller en påbackad stötfångare. Halvförsäkringen ersätter dig också om bilen skulle råka ut för en brand, stöld eller bärgning. Även om du behöver rättskydd vid till exempel en rättegång om du råkar i tvister med till exempel bilförsäljaren eller bilköpare eller andra vållandefrågor. Vid stöld ersätter halvförsäkringen dig endast om bilen inte har kommit tillrätta inom trettio dagar.
Helförsäkring
För att din bil ska vara helförsäkrad så att du får ersättning för skador om du skulle råka ut för skadegörelse eller köra i diket eller något likanden. Helt enkelt skador som halvförsäkringen inte täcker, då måste du ha en vagnskadeförsäkring för att din bil skall vara helförsäkrad.

Märkesförsäkringar

I samarbete med försäkringsbolag kan ofta biltillverkarna erbjuda förmånliga märkesförsärkingar.

När du väl ska teckna försäkringar till din bil är det en god ide att ringa runt till olika bolag för att få prisuppgifter. Priserna kan nämligen variera avsevärt beroende på vart du bor, vem du är och vilket bolag du väljer. Om det är så att du har många olika försäkringar brukar det löna sig att samla alla hos samma försäkringsbolag. Man brukar då få en hel del rabatter och förmåner.