Djurförsäkring

Oavsett om man vill köpa ett sällskapsdjur eller ett djur som skall användas till andra ändamål medför det oftast väldig stor glädje vilket som. Samtidigt är det ett väldigt stort ansvar med ett djur, ett ansvar som även kan innebära en viss oro att något skall hända. Då är det bra att ha en djurföräkring så att man kan känna sig någorlunda trygg. Har du ingen djurförsäkring kan det allra enklaste veterinärbesöket kosta dig flera tusentals kronor.

En djurförsäkring skyddar dig mot en ekonomisk förlust om ditt djur skulle avlida. Givetvis finns det olika försäkringsbolag där du kan teckna en djurförsäkring och dessa skiljer sig åt både vad gäller årskostnader men även vilket skydd försäkringen ger och vilken ersättning försäkringen betalar ut. Därför är det god ide att titta runt bland olika bolag och jämföra och sedan välja det som känns bäst för just dig och ditt djur.

En djurförsäkring kan kosta olika mycket trots att det är samma djur. Har du två olika hundraser kan alltså dessa försäkringar skilja sig åt avsevärt. Detta beror på att vissa hundraser exempelvis anses drabbas lättare av sjukdomar än andra. Man skall även tänka på att ersättningsnivån på din försäkring sänks efterhand som ditt djur blir äldre.

Precis som hos vanliga försäkringar så finns det även här mängdrabbat. Det vill säga om du försäkrar många djur i samma bolag så kan du erhålla en viss rabatt.