Hemförsäkring

En hemförsäkring är egentligen fler olika försäkringar. Dessa kan i sin tur ersätta skador på privat egendom, men de kan även ersätta dig om du själv blir skadad eller orsakt något skada så du blir skadeståndsskyldig.

De försäkringar som är kopplade till hemförsäkringen är bland annat en egendomsförsäkring som ersätter skador på de sakerna du äger. Men även för saker som du eventuellt hyr eller lånar för ditt privata ändamål.
En personförsäkring vid överfall ger dig en ekonomisk ersättning om du får några skador efter en våldtäkt eller misshandel till exempel.
Det finns även en rättskyddsförsäkring som kan ersätta eller betala dina kostnader om du behöver ett juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon.
I de flesta hemförsäkringar ingår det en reseförsäkring som ger dig extra skydd när du reser. I de flesta fall gäller denna försäkring på resor som är max 45 dagar långa.

Till din hemförsäkring kan du sedan teckna olika tilläggsförsäkringar som ger dig extra skydd för din egendom. Det kan vara en allriskförsäkring, otursförsäkring eller en hemplusförsäkring. En allriskförsäkring kan du även teckna om du brukar ta med dig särskilt vädrefulla saker utanför hemmet som olika musikinstrumet, smycken eller dyra pälsar.

Hemförsäkring för villa, bostadsrätt och fritidshus

En hemförsäkring för vill ger dig samma skydd som en vanlig hemförsäkring plus att den ersätter skador på byggnad och tomt. I paketet som en villaförsäkring är ingår det fler olika försäkringar. Det är försäkring för byggnad och tomtmark. Men även en ansvarsförsäkring som kan betala ut ersättning om du är fastighetsägare och du har blivit skadeståndsskyldig. Det finns även en rättsskyddsförsäkring som betalar ut ersättning för juridiska kostnader vid en eventuellt tvist.

När du däremot bor i en bostadsrätt ansvarar du själv för till exempel tapeter, parkettgolv, plastgolv och innerdörrar. Därför är det extra viktigt att skaffa sig en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring som kallas för bostadstillägg. Hos vissa bolag ingår det i hemförsäkringen även en försäkring för bostadsrätt.

En fritidshusförsäkring är ungefär det samma som en hemförsäkring fast denna är tecknad på ditt fritidshus. Det är ett paket som består av flera olika försäkringar precis som försäkringarna för villa. Det är dock viktigt att även försäkra lösöret i ditt fritidshus.