Livförsäkring

Tecknar man en livförsäkring skapas det en ekonomisk trygghet för familjen eller företaget vid ett eventuellt dödsfall. Några fördelar med en livförsäkring är att man har ett valfritt försäkringsbelopp, dessutom får man fritt välja vem man vill ha som förmånstagare, det vill säga vem man vill ska få det utfallande beloppet från försäkringen.

Livförsäkring är ett begrepp som innefattar många olika försäkringar som är livsrelaterade. Det kan handla om pensionsförsäkringar, kapitalförsäkring, sjulförsäkring och kapitalpension för att bara nämna några.

Livförsäkring för vem?

En livförsäkring skaffar man i första hand inte för sin egen skull utan för sina närmaste. En livförsäkring kan göra det möjligt för familjen att bo kvar i huset eller lägenheten om du avlider. Lever du tillsammans med någon är det väldigt viktigt att ni har vars en livförsäkring så att ni skyddar varandra, eventuella barn och den gemensamma ekonomi. Det är till och med möjligt att ha mer än en livförsäkring, vilket innebär att den ekonomiska ersättning då blir högre. En livförsäkring kan även vara mycket betydelsefull om du lånat pengar till din bostad eller till någon annan större investering.