Mopedförsäkring

Precis som med alla andra motorfordon måste man försäkra sin moped. Det är något man måste göra från och med dag ett eftersom det är lag på att ha en trafikförsäkring.

Det finns en mängd olika mopedförsäkringar beroende på vilket bolag du väljer att teckna dig hos. I grunden är alla försäkringar dock likvärdiga.
En mopedförsäkring delas ofta in i tre grundläggande delar, Trafikförsäkring, Halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste man enligt lag ha och den gäler vid trafikolyckor. En trafikförsäkring ersätter skador på dig själv, dina passargerare eller andra trafikande. Den ersätter även skador på någon annans fordon eller egendom som du skadar. Har du en halvförsäkring får du även ersättning om din moped blir stulen, siktskivan blir spräckt, om mopeden börjar brinna eller om du behöver bärgninshjälp. Du kan även få ekonomiskt stöd vid en eventuell rättstvist eller om du måste besöka en psykolog efter en trafikolycka.

Med en helförsäkring har du även en vagnskadeförsäkring som ger dig ersättning om din moped blir skadad vid en trafikolycka, eller om den blir utsatt för skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

För att få ersättning

När du väl har försäkrat din moped och eventuellt råkar ut för något och begär ersättning krävs det att du, vid skadetillfället, som förare inte var påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. För att få ersättning vid stöld måste mopeden ha varit låst med två skilda lås, och nycklarna till låset får inte förvaras eller gömmas i närheten av mopeden. Nycklarna får inte heller ha uppgifter om namn, adress och registreringsnummer. Ersättning betalas inte ut om det händer något och om mopeden är trimmad. Lånar man däremot ut mopeden till någon som inte tillhör familjen höjs självrisken om mopeden skadas.