Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring får man ett ekonomiskt skydd om man råkar ut för en olycka som gör att man inte kan arbeta som vanligt eller om man behöver behandling som kostar mycket pengar. En olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och alla som är mellan 15 och 65 kan teckna en försäkring.

De flesta som arbetar har ett försäkringsskydd hos arbetsgivaren. Detta skydd gäller dock bara under arbetstid och på väg till och från arbetet. Resterande av tiden, det vill säga då man inte arbetar, krävs det att man har tecknat en olycksfallsförsäkring. De flesta olycksfallsförsäkringar har ingen självrisk. Det är dock värt att tänka på att man väljer rätt försäkringsbelopp. Är beloppet för högt leder det till att du betalar för hög premie, helt utan anledning. Är det däremot för lågt kan det leda till att du inte får tillräckligt med skydd och i slut ändan kanske du till och med inte får ut den ersättning du annars skulle ha rätt till.