Reseförsäkring

I din hemförsäkring finns det en viss typ av reseförsäkring. Denna försäkring gäller på resor utomland som inte är längre än 45 dagar. Denna försäkring ser till att du får läkarvård på plats och även hemtransport om det skulle behövas. Skall man dock vara borta längre än 45 dagar rekommenderas man att teckna ett förlängt reseskydd. Annars kan det bli så att du står helt utan skydd om något skulle hända. Att tänka på är att i de flesta hemförsäkringar finns det en självrisk på 1000-1500 kronor. Det vill säga, försäkringsbolaget ersätter bara summan utöver självrisken.

En bra reseförsäkring skall innehålla ersättning för vårdkostnader, hemtransporter till Sverige, överfallsskydd vid misshandel, rättsskydd vid misshandel och ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig. Det är också en fördel om reseförsäkringen innehåller ersättning för skadat bagage eller om bagaget kommer för sent eller om flygplanet blir försenat.

En tecknad reseförsäkring kan också göra så att anhögiga kan åka och hälsa på dig utomlands om du skulle hamna på sjukhus och då skall resan betalas av försäkringen. Likaså om en nära anhörig blir sjuk hemma när du själv är på semester och du måste avbryta semestern och åka hem tidigare, även då skall försäkringen betala resan.

Det är även viktigt att du som tecknar reseförsäkringen tar reda på om det är så att den i vissa länder inte gäller. Till exempel om det råder krigstillstånd i ett område eller land.