Sjukvårdsförsäkring

Idag i Sverige har alla medmorgare rätt till sjukvård och omsorg. Men det är också väl känt att man som patient får vänta flera månader ibland på att bli opererad. Har man då skaffat sig en sjukvårdsförsäkring har man genast en försäkring som ger möjlighet till planerad vård som är helt gratis.

En bra sjukvårdsförsäkring skall hjälpa dig att snabbt få vård vid behov. En sådan här försäkring kan en arbetsgivare även skaffa till sina anställda. En sjukvårdsförsäkring ersätter kostnader både inom den offentiliga sektorn och den privata. En försäkring som denna innehåller inga självrisker och inte heller ett så kallat beloppstak.

I en sjukvårdsförsäkring brukar vanligtvis ingå läkarvård eller annan behandling, operation och sjukhusvård, eftervård, resor och logi, läkemedel, vårdgarantin, ersättning vid tillfällig utomlandsvistelse och hjälpmedel.

Sjukvårdsföräkringar ser i regel likadana ut, men de kan skilja sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du tecknar det i. Titta runt bland olika bolag innan du bestämmer dig för det som du tycker verkar passa just dig.