Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring. Den krävs för att man ska få ersätting om man får vissa typer av skador i trafiken. Det kan vara att alla personer som skadades vid en olycka som skedde med det försäkrade fordonet får ersätting. Detta gäller både den som kör och de som eventuellt åker med. Om man skulle krocka med ett annat fordon och får vissa sakskador, brukar det i regel vara trafikförsäkringen som ersätter. Om det är du själv som orsakat skadan är det din trafikförsäkring som ersätter och är det den person som du krockat med som orsakat skadorna är det hans försäkring som ersätter. Skulle du krocka med annat än ett annat fordon som till exempel en lyktstolpe ersätter också din trafikförsäkring i regel skadorna.

Det finns dock vissa saker som försäkringen inte täcker och det är skador på det egna fordonet eller varor som eventuellt har funnits i fordonet om du själv har orsakat skadan. En trafikförsäkring täcker inte heller skador såsom brand eller stöld eller skadegörelse. För att få ersättning för dessa krävs det att man antingen har en helförsäkring eller halvförsäkring.

Det är viktigt att tänka på att man måste ha en trafikförsäkring i direkt samband med att man blir ägare till ett motorfordon eller från och med den dagen fordonet tas i trafik. Om ditt fordon dock är avställt behöver du inte har någon trafikförsäkring, men det är en god ide att ha någon annan försäkring så som hel- eller halvförsäkring. Det är ägaren till det motordrivna fordonet som ska teckna trafikförsäkringen.